Predaja lesenih otroških vrtičkov

»Otroci so naše največje bogastvo.« in »Otroci vedno bolj izgubljajo stik z naravo.« sta dve trditvi, ki sta bili izhodišči za projekt »Otroci vrtnarji«, s katerim želimo mlajšim otrokom (od 5 do 10 let) približati naravo z brezplačno predajo lesenih vrtičkov in učenjem vrtnarjenja.

Predaja lesenih otroških vrtičkov

»Otroci so naše največje bogastvo.« in »Otroci vedno bolj izgubljajo stik z naravo.« sta dve trditvi, ki sta bili izhodišči za projekt »Otroci vrtnarji«, s katerim želimo mlajšim otrokom (od 5 do 10 let) približati naravo z brezplačno predajo lesenih vrtičkov in učenjem vrtnarjenja.

Prejemnikom tj. nekaterim vrtcem, šolam in zavodom na Koroškem bomo poleg lesenih otroških vrtičkov (zabojčkov) priskrbeli vso opremo, potrebno za vrtnarjenje (zemljo, orodje, sadike ter semena). Otrokom bo tako omogočeno zabavno učenje in spoznavanje rastlin in vrtnarstva. Projekt so poleg obeh partnerskih šol omogočili številni sponzorji in podporniki.

Mlada vrtnarka in njen prvi pridelek
Mlada vrtnarka in njen prvi pridelek